กลุ่มจักสานผักตบชวา ตำบลบ้านรี

 F:\จักสานผักตบบ้านรี\DSC06737.JPGF:\จักสานผักตบบ้านรี\DSC06776.JPG

 กล้วยแผ่นอบ  ตำบลจำปาหล่อ

  F:\กล้วยแผ่นอบ\DSC06809.JPG

 เห็ดนางฟ้า  ตำบลป่างิ้ว

F:\เห็ดนางฟ้าป่างิ้ว\DSC07134.JPGF:\เห็ดนางฟ้าป่างิ้ว\DSC07132.JPG